Gizlilik Bildirisi

Bu sitede yer alan bilgiler doktor ve eczacılar ile sağlık otorilerinden alınabilecek bilgilerin yerine geçmez.Bu Site’nin kullanımı yalnızca bilgi amaçlıdır.

Bu internet sitesinin içindekileri İnternet sitesi yöneticisinden izin almadan, hiçbir şekilde dağıtmamayı, yayınlamamayı, aktarmamayı,değiştirmemeyi, sergilememeyi veya bunlara dayanan eserler yapmamayı ve/veya kullanmamayı kabul etmektesiniz. Bu internet sitesindeki malzemelerin tarafınızca izinsiz kullanımından dolayı İnternet sitesi’nin uğramış olduğu ve/veya uğrayacağı her tür zarar ve ziyanı tazmin etmeyi itirazsız kabul etmektesiniz.

Kişisel Verilerin Toplanması İsminiz, adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaralarıniz sizi tanımlayan bilgilerdir. Kişisel bilgilerinizi vermediğiniz sürece, sizden kişisel bilgi toplamamaktayız.

Kişisel Bilgilerin Kullanımı Kişisel bilgileriniz sadece internet sitesi yönetimi gereklilikleri doğrultusunda, sizin özel bilgilere ulaşabilmeniz için veya sizinle genel iletişim için kullanılacaktır. Kişisel bilgileriniz üçüncü şahıslara verilmeyecek veya hiçbir yerde yayınlanmayacaktır.